• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ฉีดยา...ไม่ต้องใช้ไซริง

 

          

ฉีดยา...ไม่ต้องใช้ไซริง

          การนำยาและวัคซีนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่เมื่อเกือบ 2000 ปี หรือกว่า 2000 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มักจะมีอยู่เพียง 2 วิธี คือ รับประทาน และฉีดด้วยเข็มฉีดยา แม้จะมีวิธีอื่น เช่น พ่น ฝังใต้ผิวหนัง หรือแปะวัสดุไว้บนผิวหนัง ฯลฯ ก็พอจะมีให้เห็นบ้าง แต่คนผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะถูกมองว่า เป็นผู้ป่วยที่ป่วยแบบไม่ปกติ ทั้งๆ ที่วิธีการนำยาเข้าสู่ร่างกายในลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่เป็นที่นิยม จะด้วยเพราะเหตุผลใดนั้น ยากที่คนนอกวงการแพทย์จะให้คำตอบ

          อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมการนำยา และ/หรือ วัคซีนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ได้ถูกคิดค้นอย่างต่อเนื่องจากนักวิจัยทั่วโลก รวมทั้งนักวิจัยในบ้านเรา กระทั่งล่าสุด ประเทศไทยกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนเป็นตัวนำยา และวัคซีนเข้าสู่ร่างกายผ่าน “เข็ม” ที่ขนาดเพียง 0.03 เซนติเมตร และเข็มที่ว่านี้ยังสามารถละลายได้ในผิวหนังของมนุษย์ เหมือนกับ “ไหมละลาย” ที่ใช้เย็บแผลกันอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เข็มฉีดยา อย่างเช่นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อีกด้วย

          เรากำลังพูดถึงโครงการ “ไมโครนีดเดิลระดับอุตสาหกรรมที่หักใต้ผิวได้ทันที” หรือ Industrial scale microneedles with instant detachability ที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ให้การส่งเสริมและสนับสนุน บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้ได้รับ Exclusive Patent จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็แน่นอนว่า ต้องมีการทำวิจัยในเชิงลึกจากกลุ่มแพทย์ตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งคลินิกเสริมความงามต่างๆ ตลอดจนผู้บริโภค เพื่อทดสอบการรับรู้ และ/หรือ ความพร้อมที่จะทดลองใช้ กระทั่งได้ข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยล่าสุด สามารถนำไปขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตฯ จากองค์การอาหารและยา (อย.) แล้ว

          ไมโครนีดเดิลแบบละลายได้ มีลักษณะเป็นเข็มขนาดเล็ก (ความยาวเข็ม <1000 ไมโครเมตร) ใช้สำหรับการนำส่งยาเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนัง โดยตัวเข็มจะแทงทะลุผ่านผิวหนัง ชั้น “สตราตัม คอร์เนียม” (stratum corneum) ทำให้เกิดช่องทางการนำส่งยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เข็มมีขนาดเล็กมาก และจะไม่ทะลุไปถึงระบบประสาท จึงไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด.....

          ไม่ทะลุถึงเส้นเลือด ผู้ใช้จึงไม่มีเลือดออก.....

          วัสดุที่ใช้เป็นประเภทละลายได้ และเข้ากันได้ดีกับร่างกาย.....

          เมื่อฝังลงเนื้อเยื่อ วัสดุก็จะละลายในเนื้อเยื่อ และถูกดูดซึมได้.....

          สามารถกักเก็บยา หรือสารออกฤทธิ์ต่างๆ ไว้ในตัวเข็มได้.....

          นอกจากนี้คณะผู้วิจัย ยังได้พัฒนาไมโครนีดเดอร์แบบละลายในรูปแบบพิเศษ ซึ่งเข็มจะสามารถแทงทะลุผิวหนัง ฝังตัวลงในผิว และสามารถทำให้เข็มที่ฝังอยู่ในผิวหลุดออกจากฐานที่อยู่ด้านบนผิว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

          โดยการหลุดออกจากฐานนี้ ทำให้สามารถกดไมโครนีดเดอร์ที่ฝังอยู่ในผิวเข้าใต้ผิวได้ลึก ทำให้รูผิวด้านบนกลับมาแนบติดกัน และเกิดการปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว ผิวด้านบนจึงไม่เหลือรอย สามารถลดปัญหาการเกิด hyperpigmentation

          ใครที่อยู่ในวงการแพทย์ และ/หรือ งานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คงพอจะรู้ว่า ปัญหาที่เป็นความท้าทายของวงการไมโครนีดเดอร์แบบละลายได้ของโลกเราในขณะนี้ คือ การหลุดออกของเข็มจากฐาน หลังจากที่แปะลงผิวหนัง ซึ่งต้องใช้เวลานานทำให้ต้องแปะแผ่นที่เป็นฐานเข็มไว้เป็นเวลานาน รวมทั้งการแทงทะลุผิวของไมโครนีดเดอร์ ที่ทำให้เกิดรูบนผิวหนัง และการค้างฐานไว้นั้น ก็ส่งผลทำให้รูบนผิวหนังไม่สามารถปิดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดรอบเข้มบริเวณผิวที่เป็นรู (hyperpigmentation)

          แม้ว่า พัฒนาการและความก้าวหน้าทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นมากเพียงใด แต่สองปัญหาที่ว่านี้ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับที่ดี จึงได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การใช้ dissolvable microneedles ไม่เป็นที่นิยม

          แต่นวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ “ไมนีด เทคโนโลยี” นำออกมาพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนของ TED Fund กำลังจะปิดช่องว่างที่ว่านี้ พร้อมๆ กับเปิดทางให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เพื่อการนำยา นำวัคซีน นำวิตามิน และอื่นๆ ฯลฯ เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ได้เกิด ได้เติบโตอย่างยั่งยืน จากฐานการผลิตในประเทศไทย โดยฝีมือของคนไทย

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท