โปรแกรมการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา

 

 • University Seed Grant Program
 • 750,000
  • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ
  • --------------------------------------------------
  • เงื่อนไขการดำเนินโครงการ
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  

   

 • สมัคร
 • Ideation Incentive Program
 • 100,000
  • ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่า เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund
  • --------------------------------------------------
  • เงื่อนไขการดำเนินโครงการ
  • เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน
  • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในสัดส่วนร้อยละ 100 
 • สมัคร

 

      ติดต่อเรา

 
 
 

 

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

   

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th

 

      

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท