• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้จัดการ TED Fund ประชุมงาน Building a Tech Startup Ecosystem in ASEAN ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

          29 มกราคม 2567 ดร. ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุม Building a Tech Startup Ecosystem in ASEAN : Taking Stock and Looking Ahead ณ the ERIA Digital Innovation and Sustainable Economy Centre (E-DISC) กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ซึ่ง ดร.ชาญวิทย์ฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ Building a robust digital infrastructure to support tech startups และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก หลายหน่วยงาน เช่น Asian Development Bank (ADB), UNIDO, Deloitte Tohmatsu Venture support และ Huawei cloud-APAC เป็นต้น รวมถึงได้มีโอกาสเผยแพร่บทบาทของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การสร้างกลไกเพื่อยกระดับระบบการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

Tags: ,

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท