• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพประเทศไทย

  30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิวนันท์ หมุนสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพประเทศไทย ในงาน “DCT Startup Connect ครั้งที่ 3 : Appreciation Night” จัดโดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันของหน่วยงานพันธมิตรในระบบนิเวศน์

  TED Fund ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนชั้นนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ และกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ และระบบนิเวศธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยในปีงบประมาณ 2567 TED Fund จะมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในมิติของเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งจะเร่งเพิ่มจำนวนของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ให้เข้ามาเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐ และจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท