• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จัดหลักสูตร TED INOVATION & BUSINESS TRAINING 2023 มุ่งเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ Startup เสริมแกร่งธุรกิจให้เติบโตก้าวกระโดด

     ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการ TED INOVATION & BUSINESS TRAINING 2023 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ


.
     ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวว่า TED Fund มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ เข้าสู่การอบรมตลอดโครงการทั้ง 2 วัน โดย TED Fund นอกจากจะมีเป้าหมายในการสนับสนุนเรื่องเงินทุนอุดหนุนแล้วนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกด้วย สำหรับการจัดโครงการ TED INOVATION & BUSINESS TRAINING 2023 ในครั้งนี้ เราได้ทำการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการว่ามีความต้องการองค์ความรู้ในด้านใดเพื่อมาเสริมแกร่งให้กับธุรกิจ และจากความต้องการของผู้ประกอบการนี้เอง เราจึงได้ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาร่วมบรรยายให้ความรู้ตลอดโครงการ ไม่ว่าจะเป็นคุณรวินตา เทวีภัทรนน บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการ Pitching สำหรับธุรกิจยุคใหม่”, คุณปวีณสุดา ดรูอิ้น บรรยายหัวข้อ “การปรับภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่”, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน บรรยายหัวข้อ “ถอดสูตรความสำเร็จธุรกิจระดับโลกยุคใหม่” และคุณอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล บรรยายหัวข้อ “กฎหมายไทยที่ธุรกิจยุคใหม่จำเป็นต้องใช้” ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่นอกจากผู้ประกอบการจะได้เสริมองค์ความรู้แล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกับผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน
.
     ในมิติของการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นั้น TED Fund ไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้เพียงแค่นั้น เรายังมีกิจกรรมที่มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน TED Fund OPEN HOUSE ที่ถูกจัดขึ้นทุกปี มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และยังมีการจัดกิจกรรม TED Club Networking ที่จะมุ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับนักลงทุนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น
.
     “สุดท้ายนี้ผมหวังว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ TED INOVATION & BUSINESS TRAINING 2023 ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนำไปประยุตก์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเทคโนโนโลยีและนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จต่อไป” ดร.ชาญวิทย์ฯ ผู้จัดการ TED Fund กล่าว

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท