• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย

     วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย ( Thailand Deep Tech Startup Ecosystem) ในงาน “Chula Deep Tech Demo Day 2023” จัดขึ้นโดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUiHub) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเพลนารี ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) มีบทบาทและภารกิจสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่เร่งนำผลงานวิจัยออกมาพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านการสนับสนุนทั้งเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ โดยปี 2566 TED Fund ได้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวนกว่า 245 ราย เพื่อมาเป็นกลไกหนึ่งในร่วมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และมุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรมอย่างแท้จริง

     ตลอดช่วงระยเวลาที่ผ่านมา TED Fund ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับสตาร์ทอัพไทย ทั้งในมิติของการสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อการต่อยอดของธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ การทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในบทบาทของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งไปแล้วกว่า 59 หน่วยงาน และยังมีการดำเนินงานส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท