• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund รับรางวัล “The Active Granter” จากสมาคม Thai Startup ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะองค์กรสนับสนุน SMEs และ Startup ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

         

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ เมเจอร์รัชโยธิน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เดินทางเข้าร่วมงาน Makers United 2023 ซึ่งเป็นงานสถานปนาครอบรอบ 9 ปี ของสมาคม Thai Startup จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินของสมาคม และภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาคมในด้านต่างๆ

          โดยภายในงาน TED Fund ได้รับรางวัล “The Active Granter” ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะหน่วยงานการสนับสนุนทุนภาครัฐที่ให้การสนับสนุนทุนและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559-2565 TED Fund ได้สนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปแล้วจำนวน 670 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 653 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย โดยจากการประเมินผลการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระหว่างปี 2561-2565 TED Fund สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 1,937 ล้านบาท

 

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 TED Fund สนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้ 3 โครงการใหญ่ด้วยกัน คือ 1.โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ 2.โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้ และ 3.โครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อการยกระดับระบบนิเวศการสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน (Startups for Startups)  ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการสนับสนุนของโครงการอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หรือบริการสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง (B2C : Business to Consumer) เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้ง 3 โครงการ จะสนับสนุนทั้งสิ้น 245 โครงการ มูลค่า 290 ล้านบาท

        TED Fund จะมุ่งมั่นสร้างเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย รวมถึงสร้างให้เกิดระบบนิเวศของ SMEs และ Startup ที่มีศักยภาพ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ 4 กลไก สำคัญ คือ 1.สนับสนุนทางการเงิน องค์ความรู้ และการสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน 2.สร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนการร่วมลงทุน 3.สนับสนุนเครือข่ายบ่มเพาะ และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และ 4.ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการ

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท