• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund เปิดอบรม “TMS 8 Weeks Incubation Program Batch 2” พร้อมผลักดันให้ธุรกิจผู้ประกอบการ TED Market Scaling Up เติบโตอย่างก้าวกระโดด

         

         10 พฤษภาคม 2566 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาดและธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ (TMS 8 Weeks Incubation Program Batch 2) ภายใต้กลุ่มโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Market Scaling Up รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนมีองค์ความรู้ในการนำประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ซึ่งจะทำให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง

 

          ดร.ชาญวิทย์ฯ กล่าวว่า โครงการ TED Market Scaling Up ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ ในปี 2565 โดยรุ่นที่ 1 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนทั้งสิ้นจำนวน 23 โครงการ วงเงินการสนับสนุน 35 ล้านบาท โดย TED Fund ไม่ได้สนับสนุนเพียงแค่เงินทุนอุดหนุนเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการขยายตลาดและธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 (TMS 8 Weeks Incubation Program Batch 1) และจากความสำเร็จของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ TED Fund จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม TMS 8 Weeks Incubation Program Batch 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบองค์ความรู้ที่สำคัญในการต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนโครงการ TED Market Scaling Up รุ่นที่ 2 ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตในตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

          กิจกรรม TMS 8 Weeks Incubation Program Batch 2 จะจัดอบรมขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 48 ชั่วโมง ภายใต้กิจกรรมย่อย 4 ส่วนสำคัญด้วยกัน คือ 1.กิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ธุรกิจ (Strategic Review Bootcamp) 2. กิจกรรมการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด (Private Coaching) 3.กิจกรรมการประชุมกลุ่มเพื่อนธุรกิจ (Peer Group Meetups) และ 4 กิจกรรมการให้คำแนะนำธุรกิจโดยพี่เลี้ยง (Mentorship)

 

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท