• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน TED Youth Startup

         

         ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) นอกจากนี้ ยังเป็นการพบปะเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเห็นช่องทางในการที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้ติดตามความก้าวหน้าทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ ด้วยกัน คือ

  1. โครงการ “Lumino: อาหารบำรุงโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัย” ดูแลและบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2. โครงการ “Smart Mush: การเพาะเห็ดฟางแนวตั้งด้วยโรงเรือนควบคุมสภาวะแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์” ดูแลและบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. โครงการ “ผงชงดื่มซินไบโอติกจากมัลเบอร์รี่ออแกนิค” ดูแลและบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. โครงการ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจระเข้สำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด” ดูแลและบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  5. โครงการ “NanoCure: ผลิตภัณฑ์สเปรย์นาโนจากสารสกัดขมิ้นชันสำหรับการรักษาบาดแผลในสัตว์” ดูแลและบ่มเพาะโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ทั้ง 5 โครงการ ที่ทางกองทุนฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนั้น ได้รับการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการ TED Youth Startup โปรแกรม Ideation Incentive Program ทุนมูลค่า 100,000 บาท และโปรแกรม Proof of Concept มูลค่า 1,500,000 บาท เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้นำผลงานวิจัยออกมาพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

สำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TED Fund และพร้อมที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ผ่านทาง WWW.tedfund.mhesi.go.th และ Line OA : @tedfund หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072-4075

 

 

       

 

 

 

 

  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท