• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund ครบรอบ 6 ปี เปิดบ้านโชว์ผลงานผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 รูปแบบ Virtual Event

          กรุงเทพฯ 13 ธันวาคม 2565 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบรอบ 6 ปี จึงได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House 2022 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION” ปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Event ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ทาง www.tedfundmarket.com เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่พัฒนาแล้วเสร็จ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

         ภายในงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งภายในงานแถลงข่าวยังจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “Unlock The IDEA to Unleash The INNOVATION – ปลดล็อกความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม” พร้อมด้วยการนำผลงานของผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ มาจัดแสดง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

        ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วกว่า 668 โครงการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็มีโครงการจำนวนหนึ่ง ที่ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว จนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ก็พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนั้นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา TED Fund จึงได้ริเริ่มและดำเนินการจัดทำช่องทางเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.tedfundmarket.com หรือที่เรียกว่า TED Market Scaling Up Platform รวมทั้งได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุน และผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และในครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 2 ที่กองทุนฯ ได้จัดกิจกรรม TED Fund Open House ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

          ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เผยว่าการจัดงาน TED Fund Open House 2022 หรือกิจกรรมการเปิดบ้านแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในรูปแบบ Virtual Event ในปี้นี้ จัดขึ้นภายใต้ธีมหลัก คือ “Unlock The IDEA To Unleash The INNOVATION” หรือการปลดล็อคความคิดเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ TED Fund มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการมาตลอด 6 ปี ให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มั่นคง ก้าวสู่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

          โดยในกิจกรรม TED Fund Open House 2022 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ได้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event ที่ประกอบไปด้วย Virtual Stage เวที Live สด นำเสนอ TED Fund Success Story แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, Idea Stage เวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ และยังมี Virtual Exhibition นิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ TED Fund เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี รวมทั้ง Innovator Virtual Booth บูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ และบูธของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อีกด้วย

TED Fund Open House 2022 จะจัดในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 รับชมได้ทาง www.tedfundmarket.com หรือ Facebook และ YouTube ของ TED Fund

 

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เออาร์ไอพี

คุณสุวิสา วิฑิตกพัทธ์ (โบว์) โทร. 0-2642-3400 ต่อ 2501 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

คุณปาริชาติ สุวรรณ์ (ปุ้ม) 081-668-9239 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท