• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • saraban_tedfund@mhesi.go.th
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลับมาอีกครั้ง.. ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2566 (TED Youth Startup 2023) รอบที่ 1️

               

  

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2566 (TED Youth Startup 2023) รอบที่ 1”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

โปรแกรม Proof of Concept (POC)

       คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการ (ผู้เสนอโครงการ) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ผู้เสนอโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน
 2. ผู้เสนอโครงการ ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 31
 3. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 4. เฉพาะโปรแกรม Incubator Incentive Program (1,500,000 บาท) ผู้ประกอบการต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

รับจำนวนจำกัด 100 โครงการ เพื่อผ่านเข้ารอบกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ

โปรแกรม Ideation

       คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการ (ผู้เสนอโครงการ) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทย
 2. มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน
 3. เป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

รับจำนวนจำกัด 100 โครงการ เพื่อผ่านเข้ารอบกลั่นกรองร่างข้อเสนอโครงการ

สนใจสมัครขอรับทุน ได้ที่ : www.tedfunding.com 

      สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการขอรับทุนในโครงการ TED Youth Startup สามารถติดต่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เพื่อขอรับคำปรึกษาและสมัครร่วมโครงการได้ทันที สามารถดูประกาศรายชื่อ TED Fellow ได้ที่ : www.tedfund.mhesi.go.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อ TED Fellow

 • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ 200 โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ : วันที่ 9 มกราคม 2566

      (ประกาศรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th)

 

ติดต่อ TED Fund

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072-4075

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท