• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
 • saraban_tedfund@mhesi.go.th
 • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

               

  

        กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ยื่นข้อเสนอ (Proposal) เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์เข้ามานำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาและคัดเลือกเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ดังนี้

 1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 4. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 5. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมโครงสร้างวัสดุและเทคโนโลยีอาคารเขียว (SIE-CON) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม
 8. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. บริษัท สมาร์ทอัพ เทคโนโลยี จำกัด
 12. บริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด

        ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทั้ง 12 แห่งนี้ ส่งไฟล์สไลด์นำเสนอของท่านในรูปแบบไฟล์ .pdf มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. เพื่อนำเสนอเป็นเวลา 7 นาที

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสาวิตรี 081-773-5548 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท