• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้จัดการ TED Fund บรรยายพิเศษ "Start up อย่างไรให้น่าสนใจนักลงทุน และหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ : ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Start up อย่างไรให้น่าสนใจนักลงทุน และหน่วยงานให้ทุนภาครัฐ ” ในหลักสูตรการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 “New Gen Energy Research Showcase” จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของไทย สนใจในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงาน เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเกิดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้านพลังงานมากขึ้น

     ในโอกาสนี้ ดร.ชาญวิทย์ฯ ผู้จัดการ TED Fund ได้กล่าวแนะนำกลไกการสนับสนุนทุนต่างของกองทุนฯ ได้แก่ โครงการ TED Youth Startup, TED Market Scaling Up และโครงการ Startups for Startups รวมถึงแนะนำกลไกพี่เลี้ยงทางธุรกิจ คือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และนอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเทคนิคการนำเสนอโครงการอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ พร้อมร่วมตอบคำถามแก่ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท