• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • [email protected]
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เริ่มแล้วกิจกรรม Train the Trainer ครั้งที่ 1 มุ่งปั้น TED Fellow ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้พร้อมสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่

         

        เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2565 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Train the Trainer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

        กิจกรรม Train the Trainer จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการสรรหา คัดกรอง และการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ และที่สำคัญกิจกรรมนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และ TED Fellow ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ

        ปัจจุบัน TED Fund ได้จัดตั้งเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ (Startup) ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังมุ่งกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

        หากผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนใจที่จะขอรับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ท่านสามารถติดต่อสอบถามและสมัครผ่านเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ทั่วประเทศได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลติดต่อได้ที่ : http://www.tedfund.mhesi.go.th/index.php/2021-03-25-07-16-14

 

   

 

       

 

 

 

 

  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : [email protected]

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท