• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“กระทรวง อว.- TED Fund” ประกาศความสำเร็จการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup รุ่นใหม่ เผย ปี 2566 ตั้งเป้าสนับสนุนทุนเพื่อผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 220 ล้านบาท

 

          วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
จัดงาน พิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ “TED Fund Grant Day 2022” ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนอุดหนุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 470 โครงการ มูลค่าทุนรวมกว่า 328 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาท

       ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยความสำเร็จนั้นคือ จำนวนของผู้ประกอบการที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ TED Fund ที่มีมากกว่า 3,000 ไอเดีย และมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนผ่านโครงการต่างๆ มากถึง 470 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 328 ล้านบาท การสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

          และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวง อว. โดย TED Fund ได้ตั้งเป้าสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 230 โครงการ รวมมูลค่าทุนกว่า 220 ล้านบาท ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) โดย TED Fund จะให้การสนับสนุนทุนครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

          “สำหรับการจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือ TED Fund Grant Day 2022 ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานของ TED Fund ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นกองทัพสำคัญที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าว

 

          ด้าน ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 TED Fund ได้จัดเตรียมนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหน้าใหม่ ผ่าน 2 โครงการใหญ่ด้วยกัน คือ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท โดยผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี โท เอก หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องอยู่ภายใต้การบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 52 หน่วยงานทั่วประเทศ  ต่อมาคือ โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) ให้การสนับสนุนทุนมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมียอดขายหรือมียอดการสั่งซื้อแล้ว และมีความต้องการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

          “การสนับสนุนของ TED Fund ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านโครงการโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากถึง 1,800 ล้านบาท และนอกจากนี้ ทางกองทุนฯ ยังคาดว่าจะได้รับข้อเสนอโครงการจากจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศเข้ามาจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อเสนอโครงการ” ดร.ชาญวิทย์ฯ กล่าว

      สำหรับการเปิดรับสมัครโครงการของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2565 เป็นต้นไป หากท่านสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเติบโตไปพร้อมกับครอบครัว TED Fund สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th หรือแอดไลน์กองทุนฯ ได้ที่ : @tedfund หรือโทร 02 333 3700 ต่อ 4072-4075


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท