• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Innovation : 5G ยุคแห่งการสร้างโอกาสของ SMEs/Startup

 

           

          Innovation : 5G ยุคแห่งการสร้างโอกาสของ SMEs/Startup
        ระบบโทรคมนาคมในปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของ 5G ซึ่งมีความเร็วและความเสถียรที่สูงกว่า 4G การรับส่งข้อมูลก็สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจ Startup ที่พึ่งพาเทคโนโลยี 5G จะเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้ได้มากขึ้น โดยมีวิธีในการนำ 5G มาผนวกเข้ากับธุรกิจ คือ

1. นำเทคโนโลยี 5G ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

      เริ่มต้นจากการเรียนรู้ และวางแผนในการฝึกอบรมและใช้งานเพื่อนำเอาเทคโนโลยี 5G มาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตัวเอง

2. พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น

      เพื่อให้รองรับระบบ 5G จำเป็นต้องพัฒนาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพร้อมรับการใช้งานและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้ได้มากที่สุด

3. เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี

      สร้างความพร้อมให้กับทีมงานด้วยการเรียนรู้การใช้งาน เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและเป็นการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น และรับมือกับข้อจำกัดและเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ได้

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท