• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Innovation : 5 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 

           

          Innovation : 5 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
         IoT เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่สามารถเชื่อมโลกทั้งใบให้อยู่ในมือ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจและควรนำมาปรับใช้ เช่น

1. Smart Home

      หรือการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น หลอดไฟที่เปิดปิดเองได้ผ่านโทรศัพท์ หรือระบบความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

2. Smart Grid

      หรือกระบวนการส่งไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การซื้อขายไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสรี ไฟฟ้ามีราคาถูกลง และสามารถตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้

3. Smart Wearable

      หรืออุปกรณ์สวมใส่ที่มีฟังก์ชันที่มากกว่านาฬิกาปกติ เช่น บันทึกข้อมูลสุขภาพ โทรเข้าออกได้  มี GPS ในตัว เป็นต้น

4. Smart City

      คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับสิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย เช่น เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดจำนวนรถยนต์เพื่อคำนวณเป็นสัญญาณบอกเวลา เป็นต้น

5. Connected Car

      เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจราจรบนท้องถนนด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท