• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

TED Fund จับมือ สำนักเคเอกซ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการ” แก่เหล่า Startup หน้าใหม่ สำหรับยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น “Youth Startup Fund”

               

           วันนี้ (25 กันยายน 2563) ณ ห้อง X01AB ชั้น 10 อาคาร KX : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ หัวหน้างานนโยบายและแผน ติดตามและประเมินผล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการ” สำหรับยื่นเสนอโครงการเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่า 100,000 บาท และโปรแกรม “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-seed)” ให้เงินสนับสนุนทุน มูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ในกิจกรรม “Proposer Developmment & Pitching Workshop” จัดขึ้นโดย สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีมนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 26 ทีม

       และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทีมพัฒนาโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ รวมถึงตอบข้อสักถามและข้อสงสัยในการเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะได้ความรู้ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการแล้วนั้น ภายในกิจกรรม ยังก่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินงานของ TED FUND ในการสร้างทัพผู้ประกอบการหน้าใหม่มาเสริมฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

   

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก โทรศัพท์ 085 344 9163

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท