• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

NIA จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม

 

          NIA จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed) ภายใต้กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YSF) ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นทั่วประเทศ ผ่านการประชุมรูปแบบ social distancing

          วันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ ผ่านการประชุมในรูปแบบ Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสนับสนุนเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ และนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก

          โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงถึงภารกิจของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ในการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ และบทบาทของศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ได้มีการเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)” ภายหลังจากการจัดกิจกรรม Road Show ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการกว่า 250 โครงการ ในการประชุมครั้งนี้ ทางกองทุนฯ จึงได้มีการชี้แนะขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาโครงการ แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Certified Incubator) โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผู้ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในรอบแรก จำนวน 250 โครงการ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          - ระยะที่ 1 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

          - ระยะที่ 2 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

          - ระยะที่ 3 จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในช่วง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563

          โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการ ““การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)”  นั้น สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน และข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Certified Incubator) ที่ท่านเป็นสมาชิก

          หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนกองทุนยุวสตาร์ทอัพ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tedfund.mhesi.go.th  หรือโทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร TED Fund/ Youth Startup Fund

นายวรุฒ กิ่งเล็ก (อีฟ)

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท