• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ลุยต่อภาคอีสาน ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ

           Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคอีสาน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ Innovation Playground อาคารเครื่องมือ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธานาคารออมสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ภาคอีสานกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามนโยบายการดำเนินงานโครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียนทุน อาจารย์ ที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูง สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็น Startup ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
 

 
โดยกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคอีสาน ในครั้งนี้ ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
   - การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบความสำเร็จ โดยคุณอภิสรา วิเชียร CEO & Cofounder บริษัท เอฟ เอ็ม แอล จำกัด และคุณคณาธิป กาฬภักดี CEO & Founder บริษัท เคสแควร์ เทคโนโลยี จำกัด
 
และเตรียมพบกิจกรรม Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้อง Blue Sky Auditorium อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

โอกาสมาถึงคุณแล้ว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.do/ysfroadshow แล้วพบกัน

#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF

 

 

 

 

           


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท