• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลับมาอีกครั้ง..ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2566 (TED Youth Startup 2023) รอบพิเศษ มุ่งเน้นเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture)

         

        กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2566 (TED Youth Startup 2023) รอบพิเศษ”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

โปรแกรม Proof of Concept (POC)

คุณสมบัติผู้สมัคร: ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่งผู้เสนอโครงการต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

 

โปรแกรม Ideation

คุณสมบัติผู้สมัคร: ทีมผู้ประกอบการที่มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน และต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

 

สำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ต้องการขอรับทุนในโครงการ TED Youth Startup สามารถติดต่อ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ เพื่อขอรับคำปรึกษาและสมัครร่วมโครงการได้ทันที สามารถดูประกาศรายชื่อ TED Fellow ได้ที่ : www.tedfund.mhesi.go.th หัวข้อประกาศรายชื่อ TED Fellow หรือตาม link ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อ TED Fellow : http://bitly.ws/Dvab

 

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤษภาคม 66

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ : วันที่ 24 พฤษภาคม 66

(ประกาศรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th)

ฟอร์มเอกสารข้อเสนอโครงการ : shorturl.at/dtMOV

 

 

ติดต่อ TED Fund

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072-4075

 

       

 

 

 

 

  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท