• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรอง (รอบแรก) ให้เข้าร่วมโครงการ TED Market Scaling Up รอบที่ 2/2567

           ในการนี้ หากท่านได้รับคัดเลือกขอให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อนัดหมายอบรม "บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการสนับสนุนทุนภายใต้กลุ่มโครงการ TED Market Scaling Up (TMS 3 Days Preparation Program) รอบที่ 2/2567" ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2667 เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาสนับสนุนทุน รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ การจัดทำแผนการตลาด และกลยุทธ์อื่นๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดและธุรกิจ
          โดยท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อเสนอโครงการและ Pitch Deck เดิมของท่านให้สมบูรณ์ได้จนถึงก่อนเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กรกฏาคม 2667 เพื่อพร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ (รอบสุดท้าย) ภายในเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ดี ทางกองทุนฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการ TED Market Scaling Up ครั้งต่อไป ในรอบที่ 1/2568  จะเปิดอีกครั้งประมาณปลายปี 2567

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

 

www.tedfund.mhesi.go.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6
       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : saraban_tedfund@mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท