• 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075
  • saraban_tedfund@mhesi.go.th
  • กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศเปิดรับสมัครเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fellow เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TED Fund
จาก พุธ, 01 พฤศจิกายน 2023
ถึง พฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2023
ผู้ชม : 4736

ในปี 2567 นี้ TED Fund ขอเชิญชวนหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และความพร้อมที่จะดูแลบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ มาสมัครเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม

TED Fellow คือ หน่วยงานพันธมิตรของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดย TED Fellow มีหน้าที่ในการสรรหา บ่มเพาะ ร่วมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program : IDEA) และ โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Proof of Concept : POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ซึ่งกองทุนฯ จะสนับสนุนทุนตั้งแต่ 100,000 - 1,500,000 บาท

โดยกองทุนฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแก่เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ตั้งแต่ 50,000 – 600,000 บาท เพียงหน่วยงานของท่านมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์สรรหา บ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีการจัดตั้ง หรือดำเนินงานด้านการบ่มเพาะธุรกิจ ด้วยตัวเองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมีช่องทางและเครือข่ายในการสรรหาผู้ประกอบการเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน่วยงานตนเอง
  2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และมีการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดได้ อาจเป็นรูปแบบ Co-Founding หรือ Licensing เป็นต้น
  3. มีบุคลากร หรือเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม และสามารถให้คำปรึกษาดูแลผู้ขอรับทุนได้อย่างใกล้ชิด
  4. มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ขอรับทุน

และมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารมายังกองทุนฯ ประกอบด้วย หนังสือนำส่ง และข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มาที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. กองทุนฯ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ (เบื้องต้น) และมีสิทธิเข้านำเสนอหน่วยงาน ต่อคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th
  3. หน่วยงานนำเสนอ ต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
  4. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็น เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายในเดือนธันวาคม 2566

สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ที่ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1KaIK6YmqvF1WnQacyisZXFiDykGDmBji?usp=sharing

.

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ TED Fund ได้ที่ :

โทรศัพท์ : 081-306-9979 คุณกัญจนพร (ติดต่อภายในวันและเวลาราชการ เท่านั้น)

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line official : @tedfund

TED Fund เชื่อว่ายังมีคนรุ่นใหม่อีกมากมาย ที่มีไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเจ๋ง ๆ และมีศักยภาพในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยู่ ดังนั้น เรามาร่วมกันผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้กันดีกว่า

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

นายวรุฒ กิ่งเล็ก

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.tedfund.mhesi.go.th

แผนที่

โลโก้และแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

แบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์

© 2017 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม . All Rights Reserved.

 กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนทุนสำหรับนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของเรา ท่านสามารถกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท